FaMa+ FA

FaMa+ FA

Informační systém podporující řízení finančních a účetních agend v rámci organizace. Shromažďuje ekonomická data a generuje jak účastní výkazy, tak individuální finanční sestavy s detailním přehledem nákladů a výnosů jednotlivých středisek nebo zakázek.

Co není měřitelné,

není řiditelné.

Hlavní přínosy

Automatické zaúčtování dokladů z ostatních agend. Automatizace rutinních prací.

Automatizace

Automatické zaúčtování dokladů z ostatních agend. Automatizace rutinních prací.
Přehledné výstupy pro ekonomický controlling a manažerské rozhodování.

Přehledy

Přehledné výstupy pro ekonomický controlling a manažerské rozhodování.
Propojování prvotních dokladů s účetnictvím již při jejich vystavení. Vedení účetnictví více firem.

Propojování

Propojování prvotních dokladů s účetnictvím již při jejich vystavení. Vedení účetnictví více firem.
Možnost opravovat zaúčtované doklady. Systém předkontací k uživatelskému upravování.

Upravování

Možnost opravovat zaúčtované doklady. Systém předkontací k uživatelskému upravování.
Řízení cashflow, finanční plánování.

Plánování

Řízení cashflow, finanční plánování.
Pravidelná aktualizace legislativy.

Notifikace

Pravidelná aktualizace legislativy.

Klíčové funkce

Účetnictví

Vedení účetnictví, vytváření zápisů, podpora workflow, výpočet kurzových rozdílů, účetní výkazy a mnoho dalšího.

Daně

Zjišťování základu daně z příjmů, přehledy o DPH, evidence DPH, opravná a dodatečná daňová přiznání.

Bankovní úhrady

Evidence a podpora generování bankovních výpisů, evidence úhrad, zůstatků apod.

Pohledávky a závazky

Vedení knih pohledávek a závazků, vystavování faktur, evidence faktur i úhrad, správa pohledávek.

Platební a EET brána

Online komunikace s bankami i se systémem EET, online synchronizace bankovních úhrad.

Evidence smluv

Evidence smluvních dokumentů, třídění smluv, tvorba smluv dle šablon, notifikace.

Další edice systému FaMa+

FaMa+ je moderní SW nástroj pro realizaci komplexního řešení majetkové problematiky v nejrůznějších oblastech podnikatelského prostředí, veřejné správy i zdravotnictví. Nabízí intuitivní ovládání, velkou variabilitu, široké možnosti customizace a integrace s jinými informačními systémy.

Facility management

On-premise informační systém pro zajištění komplexní správy a údržby budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb.

Řízení energií

Informační systém pro zápis, sledování a vyhodnocování informací o energetickém řízení. Podporuje predikci a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií organizace s cílem efektivního řízení energetické podpory organizace a úspory energií.

Správa veřejného majetku

Informační systémy vyvíjené na míru veřejným institucím pro komplexní řízení celého životního cyklu majetku s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Provoz nemocnic

Modulární řešení pro zajištění komplexního řízení technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a dalších zařízeních zajišťujících zdravotní péči.

Řízení služeb IT

Robustní a přesto modulární řešení pro správu libovolných služeb IT.

Procesní a datová integrace

Informační systém pro vnitřní i vnější datovou a procesní integraci samostatně stojících IS.

Referenční projekty

  • CPI Byty a.s.
  • Heimstaden Czech s.r.o.

Technologie

Architektura FaMa+ FA je navržena jako třívrstvá, kdy jednotlivé vrstvy jsou vzájemně integrovány do funkčního celku:

  • prezentační vrstva: MS SilverLight, HTML5
  • datová vrstva: Oracle či MS SQL Server
  • aplikační vrstva: MS.NET