Skip to content
Finanční a účetní agendy FaMa+ FA

Finanční a účetní agendy FaMa+ FA

Informační systém podporující řízení finančních a účetních agend v rámci organizace. Shromažďuje ekonomická data a generuje jak účastní výkazy, tak individuální finanční sestavy s detailním přehledem nákladů a výnosů jednotlivých středisek nebo zakázek.

Co není měřitelné,

není řiditelné.

Hlavní přínosy systému finanční a účetní agendy

Automatizace

Automatické zaúčtování dokladů z ostatních agend. Automatizace rutinních prací.

Přehledy

Přehledné výstupy pro ekonomický controlling a manažerské rozhodování.

Propojování

Propojování prvotních dokladů s účetnictvím již při jejich vystavení. Vedení účetnictví více firem.

Upravování

Možnost opravovat zaúčtované doklady. Systém předkontací k uživatelskému upravování.

Plánování

Řízení cashflow, finanční plánování.

Interaktivní sestavy

Využití předpřipravených interaktivních reportů s drill-down funkcí.

Moduly pro finanční a účetní agendy

Další edice FaMa+

Facility management

On-premise informační systém pro zajištění komplexní správy a údržby budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb.

Řízení energií

Informační systém podporující predikci, sledování a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií s cílem efektivního řízení energetické podpory a úspory energií.

Správa veřejného majetku

Informační systémy vyvíjené na míru veřejným institucím pro komplexní řízení celého životního cyklu majetku s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Provoz nemocnic

Modulární řešení pro zajištění komplexního řízení technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a dalších zařízeních zajišťujících zdravotní péči.

Řízení služeb IT

Robustní a přesto modulární řešení pro správu libovolných služeb IT.

Procesní a datová integrace

Řešení pro vnitřní i vnější datovou a procesní integraci samostatně stojících informačních systémů.

Referenční projekty finančních a účetních agend

  • CPI Byty a.s.
  • Heimstaden Czech s.r.o.

Technologie systému finanční a účetní agendy

Architektura systému finanční a účetní agendy FaMa+ FA je navržena jako třívrstvá,
kdy jednotlivé vrstvy jsou vzájemně integrovány do funkčního celku:
  • prezentační vrstva: MultiWeb, HTML5
  • datová vrstva: Oracle či MS SQL Server
  • aplikační vrstva: MS.NET
Produktový leták FaMa+ FA