Skip to content
Facility management FaMa+ CAFM

Facility management FaMa+ CAFM

Facility management software FaMa+ CAFM zajišťuje komplexní správu a údržbu veškerého movitého a nemovitého majetku.

Mezi jeho hlavní přínosy patří detailní evidence a optimalizace nákladů majetku, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukce a dalších souvisejících služeb.

Co není měřitelné,

není řiditelné.

Hlavní přínosy facility managementu

Evidence

Přehled o majetku organizace, evidence pronajatých ploch, vybavení a služeb. Centrální evidence areálů a budov.

Přehledy

Přehledné sledování nákladů vynaložených na užívání ploch, vybavení či služeb.

Řízení nájemních vztahů

Řízení bytových i nebytových nájemních vztahů a veškeré související agendy.

Opakované činnosti

Centrální plánování rozpisu provozních činností (kontroly, prohlídky, revize apod.).

Správa požadavků

Snadný proces zadávání, přehledná evidence a kontrola průběhu řešení požadavků.

Komplexní pokrytí

Komplexní pokrytí procesů v oblasti facility managementu.

Moduly pro facility management

Mobilní aplikace pro facility management

Maja

MAJA

Aplikace Maja slouží správcům majetku, kterým poskytuje on-line náhled na aktuální stav movitého i nemovitého majetku s podrobnými informacemi o každé kartě majetku včetně parametrů a opakovaných činnostech.

Evidence majetku

Evidence majetku

On-line náhled na movitý i nemovitý majetek vč. jeho umístění po zadání jednoznačného identifikátoru, načtením čárového či QR kódu, nebo RFID tagu.

Uživatelské účty

Uživatelské účty

Každý pracovník má svůj vlastní uživatelský profil s individualizovanými právy i povinnostmi.

Opakované činnosti

Opakované činnosti

Aplikaci lze použít pro snadné potvrzení provedení pravidelných servisních zásahů na majetku jako jsou revize, kontroly apod.

Komplexní přehled

Komplexní přehled

Data z aplikace se pravidelně oboustranně synchronizují s centrálním systémem FaMa+. Máte tak k dispozici komplexní data o majetku.

Snadné vyhledávání

Snadné vyhledávání

Intuitivní vyhledávání dat pomocí inventárních čísel, čárových kódů/QR kódů nebo RFID tagu i hlasovým zadáváním.

Offline režim

Off-line režim

Ani v místě bez signálu se aplikace nezastaví. Data inventur jsou ukládána do telefonu a synchronizace dat se systémem FaMa+ se provede jednoduše později.

Mobilní aplikace pro údržbu

Rudy

rudy

Funkconalitu informačního systému FaMa+ CAFM doplňuje mobilní aplikace Rudy pro rychlé a efektivní zadávání, realizaci a vyhodnocování požadavků na údržbu a opravy ze strany techniků v terénu a efektivní řízení prací na dálku a odkudkoliv. 

Evidence majetku

Zadání požadavku

Rychle a komfortně v terénu s využitím hlasu nebo QR kódu.

realizace požadavků

Realizace požadavků

Dle definovaných postupů včetně evidence času, zdrojů a dílčích úkolů.

přehledy pasportů

Přehledy pasportů

Pasport a hierarchie ploch a zařízení v míře potřebné pro údržbu.

Uživatelské účty

Uživatelské účty

Každý uživatel má v aplikaci zobrazeny jen svou agendu vč. přidělených úkolů.

přehledy úkolů

Přehledy úkolů

Za daný den a pracovníka, stavy realizace, sledování vybraných KPI.

zprávy a notifikace

Zprávy a notifikace

Hlášení nových úkolů, stavů požadavků a další důležité informace.

kalendář

Kalendář

Přehledné plánování událostí či zaznamenávání úkolů na jednom místě.

offline režim

Off-line a hlasový řežim

Pro pohodlné používání aplikace i v místech bez signálu, a to i hlasově.

Další edice FaMa+

Řízení energií

Informační systém podporující predikci, sledování a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií s cílem efektivního řízení energetické podpory a úspory energií.

Správa veřejného majetku

Informační systémy vyvíjené na míru veřejným institucím pro komplexní řízení celého životního cyklu majetku s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Provoz nemocnic

Modulární řešení pro zajištění komplexního řízení technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a dalších zařízeních zajišťujících zdravotní péči.

Řízení služeb IT

Robustní a přesto modulární řešení pro správu libovolných služeb IT.

Procesní a datová integrace

Řešení pro vnitřní i vnější datovou a procesní integraci samostatně stojících informačních systémů.

Finanční a účetní agendy

Informační systém pro řízení finančních a účetních agend v rámci organizace.

Náhled do prostředí FaMa+ CAFM

Referenční projekty facility managementu

  • Heimstaden
  • Regionální centrum Olomouc
  • Pražská správa nemovitostí
  • TV Facility

Technologie systému facility management

Architektura systému facility management FaMa+ CAFM je navržena jako třívrstvá, kdy jsou jednotlivé vrstvy vzájemně integrovány do funkčního celku:

  • prezentační vrstva: MultiWeb
  • datová vrstva: Oracle či MS SQL Server
  • aplikační vrstva: MS.NET