Skip to content
FaMa+ CAFM

FaMa+ CAFM

Facility management software FaMa+ CAFM zajišťuje komplexní správu a údržbu veškerého movitého a nemovitého majetku, jeho detailní evidenci a optimalizaci nákladů s ním spojených, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb.

Co není měřitelné,

není řiditelné.

Hlavní přínosy

Přehled o majetku organizace, evidence pronajatých ploch, vybavení a služeb. Centrální evidence areálů a budov.

Evidence

Přehled o majetku organizace, evidence pronajatých ploch, vybavení a služeb. Centrální evidence areálů a budov.
Přehledné sledování nákladů vynaložených na užívání ploch, vybavení či služeb.

Přehledy

Přehledné sledování nákladů vynaložených na užívání ploch, vybavení či služeb.
Řízení bytových i nebytových nájemních vztahů a veškeré související agendy.

Řízení nájemních vztahů

Řízení bytových i nebytových nájemních vztahů a veškeré související agendy.
Centrální plánování rozpisu provozních činností (kontroly, prohlídky, revize apod.).

Opakované činnosti

Centrální plánování rozpisu provozních činností (kontroly, prohlídky, revize apod.).
Snadný proces zadávání, přehledná evidence a kontrola průběhu řešení požadavků.

Správa požadavků

Snadný proces zadávání, přehledná evidence a kontrola průběhu řešení požadavků.
Komplexní pokrytí procesů v oblasti facility managementu.

Komplexní řešení

Komplexní pokrytí procesů v oblasti facility managementu.

Moduly

Mobilní aplikace Maja

FaMa+ CAFM

Aplikace Maja slouží správcům majetku, kterým poskytuje on-line náhled na aktuální stav movitého i nemovitého majetku s podrobnými informacemi o každé kartě majetku včetně parametrů a opakovaných činnostech. V aplikaci lze provádět inventury majetku i vytvářet evidenční stavu majetku dle jeho fyzického umístění. Je-li majetek vybaven RFID tagu, lze jej pomocí aplikace lokalizovat. Dle aktuálních trendů se vzhled aplikace automaticky mění dle nastaveného barevného režimu operačního systému telefonu.

On-line náhled na movitý i nemovitý majetek vč. jeho umístění po zadání jeho jednoznačného identifikátoru, příp. načtením čárového kódu/QR kódu, nebo RFID tagu kdekoliv, kde je dostupné internetové připojení.

Evidence majetku

On-line náhled na movitý i nemovitý majetek vč. jeho umístění po zadání jeho jednoznačného identifikátoru, příp. načtením čárového kódu/QR kódu, nebo RFID tagu kdekoliv, kde je dostupné internetové připojení.
Aplikaci lze použít pro snadné potvrzení provedení pravidelných servisních zásahů na majetku jako jsou revize, kontroly apod.

Opakované činnosti

Aplikaci lze použít pro snadné potvrzení provedení pravidelných servisních zásahů na majetku jako jsou revize, kontroly apod.
Data z aplikace se pravidelně oboustranně synchronizují s centrálním systémem FaMa+. Máte tak k dispozici komplexní data o majetku.

Komplexní přehled

Data z aplikace se pravidelně oboustranně synchronizují s centrálním systémem FaMa+. Máte tak k dispozici komplexní data o majetku.
Intuitivní vyhledávání dat pomocí inventárních čísel, čárových kódů/QR kódů nebo RFID tagu i hlasovým zadáváním.

Snadné vyhledávání

Intuitivní vyhledávání dat pomocí inventárních čísel, čárových kódů/QR kódů nebo RFID tagu i hlasovým zadáváním.
Každý pracovník má svůj vlastní uživatelský profil s individualizovanými právy i povinnostmi.

Uživatelské účty

Každý pracovník má svůj vlastní uživatelský profil s individualizovanými právy i povinnostmi.
Ani v místě bez signálu se aplikace nezastaví. Data inventur jsou ukládána do telefonu a synchronizace dat se systémem FaMa+ se provede jednoduše později.

Off-line režim

Ani v místě bez signálu se aplikace nezastaví. Data inventur jsou ukládána do telefonu a synchronizace dat se systémem FaMa+ se provede jednoduše později.

Mobilní aplikace Rudy

FaMa+ CAFM

Funkconalitu informačního systému FaMa+ CAFM doplňuje mobilní aplikace Rudy pro rychlé a efektivní zadávání, realizaci a vyhodnocování požadavků na údržbu a opravy ze strany techniků v terénu a efektivní řízení prací na dálku a odkudkoliv. 

Rychle a komfortně v terénu s využitím hlasu nebo QR kódu.

Zadání požadavku

Rychle a komfortně v terénu s využitím hlasu nebo QR kódu.
Dle definovaných postupů včetně evidence času, zdrojů a dílčích úkolů.

Realizace požadavků

Dle definovaných postupů včetně evidence času, zdrojů a dílčích úkolů.
Každý uživatel má v aplikaci zobrazeny jen svou agendu vč. přidělených úkolů.

Uživatelské účty

Každý uživatel má v aplikaci zobrazeny jen svou agendu vč. přidělených úkolů.
Za daný den a pracovníka, stavy realizace, sledování vybraných KPI.

Přehledy úkolů

Za daný den a pracovníka, stavy realizace, sledování vybraných KPI.
Hlášení nových úkolů, stavů požadavků a další důležité informace.

Zprávy a notifikace

Hlášení nových úkolů, stavů požadavků a další důležité informace.
Pro pohodlné používání aplikace i v místech bez signálu, a to i hlasově.

Off-line a hlasový režim

Pro pohodlné používání aplikace i v místech bez signálu, a to i hlasově.

Další edice

Řízení energií

Informační systém podporující predikci, sledování a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií s cílem efektivního řízení energetické podpory a úspory energií.

Správa veřejného majetku

Informační systémy vyvíjené na míru veřejným institucím pro komplexní řízení celého životního cyklu majetku s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Provoz nemocnic

Modulární řešení pro zajištění komplexního řízení technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a dalších zařízeních zajišťujících zdravotní péči.

Řízení služeb IT

Robustní a přesto modulární řešení pro správu libovolných služeb IT.

Procesní a datová integrace

Řešení pro vnitřní i vnější datovou a procesní integraci samostatně stojících informačních systémů.

Finanční a účetní agendy

Informační systém pro řízení finančních a účetních agend v rámci organizace.

Referenční projekty

  • Heimstaden
  • Regionální centrum Olomouc
  • Pražská správa nemovitostí
  • TV Facility

Technologie

Architektura systému FaMa+ CAFM je navržena jako třívrstvá, kdy jednotlivé vrstvy jsou vzájemně integrovány do funkčního celku:

  • prezentační vrstva: MultiWeb
  • datová vrstva: Oracle či MS SQL Server
  • aplikační vrstva: MS.NET

Mobilní aplikace Údržba a Inventarizace:

  • dostupnost přes operační systém Android
  • vývojová platforma HTML5