FaMa+ AM

FaMa+ AM

Informační systém FaMa+ AM zajišťuje komplexní a koordinované řízení celého životního cyklu majetku (asset management). Spojuje ekonomicko-účetní, technický a majetkoprávní pohled na majetek s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Co není měřitelné

není řiditelné

Hlavní přínosy

Správa a uspořádání komplexních údajů o drobném a dlouhodobém majetku organizace včetně všech účetních operací s majetkem.

Evidence majetku

Správa a uspořádání komplexních údajů o drobném a dlouhodobém majetku organizace včetně všech účetních operací s majetkem.
Rychlá dostupnost dokumentace vztahující se k bezpečnému používání technických zařízení.

Dokumentace

Rychlá dostupnost dokumentace vztahující se k bezpečnému používání technických zařízení.
Provádění a vyhodnocování inventur majetku v elektronické podobě za využití technologie čárových kódů a RFID kódů.

Snadná inventarizace

Provádění a vyhodnocování inventur majetku v elektronické podobě za využití technologie čárových kódů a RFID kódů.
Centrální a aktuální evidence technických zařízení v jednom datovém úložišti s nastavením přístupových práv dle uživatelských rolí.

Centralizace

Centrální a aktuální evidence technických zařízení v jednom datovém úložišti s nastavením přístupových práv dle uživatelských rolí.
Sjednocení metodiky pro evidenci technických zařízení, jejich identifikace a průběžnou aktualizaci pasportních údajů.

Jednotná metodika

Sjednocení metodiky pro evidenci technických zařízení, jejich identifikace a průběžnou aktualizaci pasportních údajů.
Přehled o hodnotě technického zařízení, odpisech, organizačních útvarech a osobách, které jimi disponují.

Komplexní přehled

Přehled o hodnotě technického zařízení, odpisech, organizačních útvarech a osobách, které jimi disponují.

Klíčové funkce

Základní evidenční a identifikační údaje nemovitosti, vybrané pasportizační údaje odpovídající plochy, účetní, finanční i vybraná katastrální data nemovitosti.

Evidence nemov. majetku

Základní evidenční a identifikační údaje nemovitosti, vybrané pasportizační údaje odpovídající plochy, účetní, finanční i vybraná katastrální data nemovitosti.
Provádění a vyhodnocování inventur dlouhodobého hmotného a drobného hmotného majetku v elektronické podobě za využití technologie čárových kódů a RFID čipů.

Inventarizace

Provádění a vyhodnocování inventur dlouhodobého hmotného a drobného hmotného majetku v elektronické podobě za využití technologie čárových kódů a RFID čipů.
Popis prostorového uspořádání nemovitého majetku, evidence technických zařízení včetně plánování a sledování činností.

Pasport

Popis prostorového uspořádání nemovitého majetku, evidence technických zařízení včetně plánování a sledování činností.
Vedení právní agendy majetkové i nemajetkové problematiky včetně evidence soudních sporů.

Právní agenda

Vedení právní agendy majetkové i nemajetkové problematiky včetně evidence soudních sporů.
Splnění zákonných a jiných norem pro oblast nakládání s nemovitým majetkem na další funkční oblasti správy majetku.

Majetkoprávní operace

Splnění zákonných a jiných norem pro oblast nakládání s nemovitým majetkem na další funkční oblasti správy majetku.
Komplexní správa a uspořádání údajů o drobném a dlouhodobém majetku organizace včetně všech účetních operací s majetkem.

Dlouhodobý majetek

Komplexní správa a uspořádání údajů o drobném a dlouhodobém majetku organizace včetně všech účetních operací s majetkem.

Mobilní aplikace Maja

MAJA

Aplikace Maja slouží správcům majetku, kterým poskytuje on-line náhled na aktuální stav movitého i nemovitého majetku s podrobnými informacemi o každé kartě majetku včetně parametrů a opakovaných činnostech. V aplikaci lze provádět inventury majetku i vytvářet evidenční stavu majetku dle jeho fyzického umístění. Je-li majetek vybaven RFID tagu, lze jej pomocí aplikace lokalizovat. Dle aktuálních trendů se vzhled aplikace automaticky mění dle nastaveného barevného režimu operačního systému telefonu.

On-line náhled na movitý i nemovitý majetek vč. jeho umístění po zadání jeho jednoznačného identifikátoru, příp. načtením čárového kódu/QR kódu, nebo RFID tagu kdekoliv, kde je dostupné internetové připojení.

Evidence majetku

On-line náhled na movitý i nemovitý majetek vč. jeho umístění po zadání jeho jednoznačného identifikátoru, příp. načtením čárového kódu/QR kódu, nebo RFID tagu kdekoliv, kde je dostupné internetové připojení.
Aplikaci lze použít pro snadné potvrzení provedení pravidelných servisních zásahů na majetku jako jsou revize, kontroly apod.

Opakované činnosti

Aplikaci lze použít pro snadné potvrzení provedení pravidelných servisních zásahů na majetku jako jsou revize, kontroly apod.
Data z aplikace se pravidelně oboustranně synchronizují s centrálním systémem FaMa+. Máte tak k dispozici komplexní data o majetku.

Komplexní přehled

Data z aplikace se pravidelně oboustranně synchronizují s centrálním systémem FaMa+. Máte tak k dispozici komplexní data o majetku.
Intuitivní vyhledávání dat pomocí inventárních čísel, čárových kódů/QR kódů nebo RFID tagu i hlasovým zadáváním.

Snadné vyhledávání

Intuitivní vyhledávání dat pomocí inventárních čísel, čárových kódů/QR kódů nebo RFID tagu i hlasovým zadáváním.
Každý pracovník má svůj vlastní uživatelský profil s individualizovanými právy i povinnostmi.

Uživatelské účty

Každý pracovník má svůj vlastní uživatelský profil s individualizovanými právy i povinnostmi.
Ani v místě bez signálu se aplikace nezastaví. Data inventur jsou ukládána do telefonu a synchronizace dat se systémem FaMa+ se provede jednoduše později.

Off-line režim

Ani v místě bez signálu se aplikace nezastaví. Data inventur jsou ukládána do telefonu a synchronizace dat se systémem FaMa+ se provede jednoduše později.

Mobilní aplikace Rudy

FaMa+ AM

Funkconalitu informačního systému FaMa+ CAFM doplňuje mobilní aplikace Rudy pro rychlé a efektivní zadávání, realizaci a vyhodnocování požadavků na údržbu a opravy ze strany techniků v terénu a efektivní řízení prací na dálku a odkudkoliv. 

Rychle a komfortně v terénu s využitím hlasu nebo QR kódu.

Zadání požadavku

Rychle a komfortně v terénu s využitím hlasu nebo QR kódu.
Dle definovaných postupů včetně evidence času, zdrojů a dílčích úkolů.

Realizace požadavků

Dle definovaných postupů včetně evidence času, zdrojů a dílčích úkolů.
Každý uživatel má v aplikaci zobrazeny jen svou agendu vč. přidělených úkolů.

Uživatelské účty

Každý uživatel má v aplikaci zobrazeny jen svou agendu vč. přidělených úkolů.
Za daný den a pracovníka, stavy realizace, sledování vybraných KPI.

Přehledy úkolů

Za daný den a pracovníka, stavy realizace, sledování vybraných KPI.
Hlášení nových úkolů, stavů požadavků a další důležité informace.

Zprávy a notifikace

Hlášení nových úkolů, stavů požadavků a další důležité informace.
Pro pohodlné používání aplikace i v místech bez signálu, a to i hlasově.

Off-line a hlasový režim

Pro pohodlné používání aplikace i v místech bez signálu, a to i hlasově.

Další edice systému FaMa+

FaMa+ je moderní SW nástroj pro realizaci komplexního řešení majetkové problematiky v nejrůznějších oblastech podnikatelského prostředí, veřejné správy i zdravotnictví. Nabízí intuitivní ovládání, velkou variabilitu, široké možnosti customizace a integrace s jinými informačními systémy.

Facility management

On-premise informační systém pro zajištění komplexní správy a údržby budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb.

Procesní a datová integrace

Informační systém pro vnitřní i vnější datovou a procesní integraci samostatně stojících IS.

Řízení energií

Informační systém podporující predikci, sledování a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií s cílem efektivního řízení energetické podpory a úspory energií.

Provoz nemocnic

Modulární řešení pro zajištění komplexního řízení technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a dalších zařízeních zajišťujících zdravotní péči.

Řízení služeb IT

Robustní a přesto modulární řešení pro správu libovolných služeb IT.

Finanční a účetní agendy

Informační systém pro řízení finančních a účetních agend v rámci organizace.

Referenční projekty

 • Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Krajský úřad Libereckého kraje
 • Krajský úřad Pardubického kraje
 • Krajský úřad Zlínského kraje
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Městský úřad Uherské Hradiště
 • Statutární město Havířov
 • IS Evidence majetku Královéhradeckého kraje

Technologie

Architektura systému FaMa+ AM je navržena jako třívrstvá, kdy jednotlivé vrstvy jsou vzájemně integrovány do funkčního celku:

 • prezentační vrstva: MS SilverLight
 • datová vrstva: Oracle či MS SQL Server
 • aplikační vrstva: MS.NET

Mobilní aplikace Inventarizace:

 • dostupnost přes operační systém Android
 • vývojová platforma HTML5