Skip to content
FaMa+ ITSM

FaMa+ ITSM

Řízení správy IT infrastruktury dle metodiky ITIL. Evidence a adminsitrace uživatelů, skupin, profilů a správ k jednotlivým IS.

Co není měřitelné

není řiditelné

Hlavní přínosy

Kompexní a dynamické řešení pro správu služeb nejen v IT sféře, ale pokrývá procesy úřadů i soukromého sektoru.

Komplexní řešení

Kompexní a dynamické řešení pro správu služeb nejen v IT sféře, ale pokrývá procesy úřadů i soukromého sektoru.
Řešení je možné implementovat jako celek nebo jen v rozsahu konkrétních modulů.

Modularita systému

Řešení je možné implementovat jako celek nebo jen v rozsahu konkrétních modulů.
Dynamické rozhraní pro veškeré integrační vazby (ať již je třeba informace do jiných systémů zasílat nebo je přijímat.).

Integrace

Dynamické rozhraní pro veškeré integrační vazby (ať již je třeba informace do jiných systémů zasílat nebo je přijímat.).
Systém vycházející z mezinárodně uznávané knihovny standardů ITIL V3.

Spolehlivost

Systém vycházející z mezinárodně uznávané knihovny standardů ITIL V3.
Podpora aktuálních norem a směrnic, například v oblasti ochrany oznamovatelů vnitřním oznamovacím systémem.

Legislativní ochrana

Podpora aktuálních norem a směrnic, například v oblasti ochrany oznamovatelů vnitřním oznamovacím systémem.

Moduly

Edice

Facility management

On-premise informační systém pro zajištění komplexní správy a údržby budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb.

Řízení energií

Informační systém podporující predikci, sledování a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií s cílem efektivního řízení energetické podpory a úspory energií.

Správa veřejného majetku

Informační systémy vyvíjené na míru veřejným institucím pro komplexní řízení celého životního cyklu majetku s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Provoz nemocnic

Modulární řešení pro zajištění komplexního řízení technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a dalších zařízeních zajišťujících zdravotní péči.

Procesní a datová integrace

Řešení pro vnitřní i vnější datovou a procesní integraci samostatně stojících informačních systémů.

Finanční a účetní agendy

Informační systém pro řízení finančních a účetních agend v rámci organizace.

Referenční projekty

 

  • Krajský úřad Olomouckého kraje
  • Statutární město Přerov
  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  • Česká národní banka
  • Centrum pro regionální rozvoj ČR
  • Úřad pro ochranu osobních údajů

Technologie

Architektura software FaMa+ ITSM (ServiceDesk) je navržena jako třívrstvá, kdy jednotlivé vrstvy jsou vzájemně integrovány do funkčního celku:

  • prezentační vrstva: MultiWeb
  • datová vrstva: Oracle či MS SQL Server
  • aplikační vrstva: MS.NET
  •