FaMa+ ITSM

FaMa+ ITSM

Řízení správy IT infrastruktury dle metodiky ITIL. Evidence a adminsitrace uživatelů, skupin, profilů a správ k jednotlivým IS.

Co není měřitelné

není řiditelné

Hlavní přínosy

Kompexní a dynamické řešení pro správu služeb nejen v IT sféře, ale pokrývá procesy úřadů i soukromého sektoru.

Komplexní řešení

Kompexní a dynamické řešení pro správu služeb nejen v IT sféře, ale pokrývá procesy úřadů i soukromého sektoru.
Řešení je možné implementovat jako celek nebo jen v rozsahu konkrétních modulů.

Modularita systému

Řešení je možné implementovat jako celek nebo jen v rozsahu konkrétních modulů.
Dynamické rozhraní pro veškeré integrační vazby (ať již je třeba informace do jiných systémů zasílat nebo je přijímat.).

Integrace

Dynamické rozhraní pro veškeré integrační vazby (ať již je třeba informace do jiných systémů zasílat nebo je přijímat.).
Systém vycházející z mezinárodně uznávané knihovny standardů ITIL V3.

Spolehlivost

Systém vycházející z mezinárodně uznávané knihovny standardů ITIL V3.
Podpora aktuálních norem a směrnic, například v oblasti ochrany oznamovatelů vnitřním oznamovacím systémem.

Legislativní ochrana

Podpora aktuálních norem a směrnic, například v oblasti ochrany oznamovatelů vnitřním oznamovacím systémem.

Klíčové funkce

Správa požadavků a změn

Jednoduchý a přehledný nástroj pro přehled požadavků a souvisejících informací. Evidence a správa změn.

Identity management

Elektronizace řešení všech procesů, které se v oblasti identit vyskytují, pomocí uživatelsky přívětivé nadstavby IDM.

Vnitřní oznamovací systém

Legislativní řešení povinné ochrany oznamovatelů v souladu s aktuálními normami a směrnicemi.

Správa konfigurací

Přesné informaci a kontrola nad všemi aktivy a vztahy, které tvoří infrastrukturu organizace.

Správa událostí

Evidence a správa incidentů, monitoring a následná procesní správa událostí.

Automatický monitoring

Automatický monitoring a vzdálená správa certifikátů na libovolném připojeném serveru nebo počítači.

Správa incidentů

Evidence a správa incidentů (porucha, neplánované přerušení služby či zmenšení její kvality).

Správa pracovních příkazů

Podpůrný modul, který nabízí přímou podporu paralelního řešení jakýchkoliv jiných procesů.

Náhled základních registrů

Přístup odpovědných pracovníků k vybraným registrům informačnímu systému základních registrů.

Další edice systému FaMa+

FaMa+ je moderní SW nástroj pro realizaci komplexního řešení majetkové problematiky v nejrůznějších oblastech podnikatelského prostředí, veřejné správy i zdravotnictví. Nabízí intuitivní ovládání, velkou variabilitu, široké možnosti customizace a integrace s jinými informačními systémy.

Facility management

On-premise informační systém pro zajištění komplexní správy a údržby budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb.

Řízení energií

Informační systém podporující predikci, sledování a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií s cílem efektivního řízení energetické podpory a úspory energií.

Správa veřejného majetku

Informační systémy vyvíjené na míru veřejným institucím pro komplexní řízení celého životního cyklu majetku s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Procesní a datová integrace

Řešení pro vnitřní i vnější datovou a procesní integraci samostatně stojících informačních systémů.

Provoz nemocnic

Modulární řešení pro zajištění komplexního řízení technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a dalších zařízeních zajišťujících zdravotní péči.

Finanční a účetní agendy

Informační systém pro řízení finančních a účetních agend v rámci organizace.

Referenční projekty

 

  • Krajský úřad Olomouckého kraje
  • Statutární město Přerov
  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  • Česká národní banka
  • Centrum pro regionální rozvoj ČR
  • Úřad pro ochranu osobních údajů

Technologie

Architektura software FaMa+ ITSM (ServiceDesk) je navržena jako třívrstvá, kdy jednotlivé vrstvy jsou vzájemně integrovány do funkčního celku:

  • prezentační vrstva: MS SilverLight
  • datová vrstva: Oracle či MS SQL Server
  • aplikační vrstva: MS.NET
  •