Skip to content
Řízení služeb IT FaMa+ ITSM

Řízení služeb IT FaMa+ ITSM

Řízení správy IT infrastruktury , evidence a adminsitrace uživatelů, skupin, profilů a správ k jednotlivým IS.

Vychází z mezinárodně uznávané knihovny standardů ITIL V3 pro správu IT služeb.  Knihovna standardů ITIL V3 je nejpoužívanějším přístupem pro řízení IT služeb a představuje tzv. “best practices” (nejlepší zkušenosti z praxe) v oboru IT.

Co není měřitelné,

není řiditelné.

Hlavní přínosy řízení služeb IT

Komplexní řešení

Kompexní a dynamické řešení pro správu služeb nejen v IT sféře, ale pokrývá procesy úřadů i soukromého sektoru.

Modularita systému

Řešení je možné implementovat jako celek nebo jen v rozsahu konkrétních modulů.

Integrace

Dynamické rozhraní pro veškeré integrační vazby (ať již je třeba informace do jiných systémů zasílat nebo je přijímat).

Spolehlivost

Systém vycházející z mezinárodně uznávané knihovny standardů ITIL V3.

Legislativní ochrana

Podpora aktuálních norem a směrnic, například v oblasti ochrany oznamovatelů vnitřním oznamovacím systémem.

Moduly pro řízení služeb IT

Další edice FaMa+

Facility management

On-premise informační systém pro zajištění komplexní správy a údržby budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb.

Řízení energií

Informační systém podporující predikci, sledování a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií s cílem efektivního řízení energetické podpory a úspory energií.

Správa veřejného majetku

Informační systémy vyvíjené na míru veřejným institucím pro komplexní řízení celého životního cyklu majetku s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Provoz nemocnic

Modulární řešení pro zajištění komplexního řízení technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a dalších zařízeních zajišťujících zdravotní péči.

Procesní a datová integrace

Řešení pro vnitřní i vnější datovou a procesní integraci samostatně stojících informačních systémů.

Finanční a účetní agendy

Informační systém pro řízení finančních a účetních agend v rámci organizace.

Referenční projekty řízení služeb IT

 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 • Krajský úřad Libereckého kraje
 • Krajský úřad Pardubického kraje
 • Krajský úřad Jihočeského kraje
 • Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Statutární město Přerov
 • Městský úřad Červený Kostelec
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Česká národní banka
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • MERIT GROUP

Technologie systému řízení služeb IT

Architektura software řízení služeb IT FaMa+ ITSM (ServiceDesk) je navržena jako třívrstvá, kdy jednotlivé vrstvy jsou vzájemně integrovány do funkčního celku:

 • prezentační vrstva: MultiWeb
 • datová vrstva: Oracle či MS SQL Server
 • aplikační vrstva: MS.NET
Produktový materiál FaMa+ ITSM