EN

FaMa+

FaMa+ je moderní SW nástroj pro realizaci komplexního řešení majetkové problematiky v nejrůznějších oblastech podnikatelského prostředí, veřejné správy i zdravotnictví.

Nabízí intuitivní ovládání, velkou variabilitu, široké možnosti customizace a integrace s jinými informačními systémy.

Co není měřitelné

není řiditelné

Hlavní přínosy

Modulární řešení zajišťující vysokou míru customizace a efektivitu nákladů.

On-Premise řešení

Modulární řešení zajišťující vysokou míru customizace a efektivitu nákladů.
Vysoký stupeň zabezpečení dat s řízeným přístupem k datům dle rolí.

Bezpečnost

Vysoký stupeň zabezpečení dat s řízeným přístupem k datům dle rolí.
Podpora norem v oblasti energií, revizí a řízení nájmů dle platné legislativy.

Legislativa

Podpora norem v oblasti energií, revizí a řízení nájmů dle platné legislativy.
Sledování nákladů a dat spojených se správou majetku, spotřebou energií a
nájemními vztahy.

Manažerské výstupy

Sledování nákladů a dat spojených se správou majetku, spotřebou energií a nájemními vztahy.
Detailní evidence majetku, technických zařízení, pronajatých ploch, vybavení i služeb.

Pasportizace

Detailní evidence majetku, technických zařízení, pronajatých ploch, vybavení i služeb.
Vnitřní i vnější datová a procesní integrace samostatně fungujících informačních systémů.

Podpora integrace

Vnitřní i vnější datová a procesní integrace samostatně fungujících informačních systémů.
Přehledná evidence ploch, zařízení, odběrných míst, činností, dokumentů a smluv.

Evidence

Přehledná evidence ploch, zařízení, odběrných míst, činností, dokumentů a smluv.
Správa více organizací v rámci jednoho systému. jednotné evidování nákladů a spotřeb spravovaných organizací.

Sjednocení metodiky

Správa více organizací v rámci jednoho systému. jednotné evidování nákladů a spotřeb spravovaných organizací.
Přístup k datům kdekoliv z PC, tabletu či mobilu. Podpora mobilních aplikací a identifikace majetku pomocí QR a čár. kódů.

Responzivní design

Přístup k datům kdekoliv z PC, tabletu či mobilu. Podpora mobilních aplikací a identifikace majetku pomocí QR a čár. kódů.

Edice

Facility management

On-premise informační systém pro zajištění komplexní správy a údržby budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb.

Řízení energií

Informační systém podporující predikci, sledování a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií s cílem efektivního řízení energetické podpory a úspory energií.

Správa veřejného majetku

Informační systémy vyvíjené na míru veřejným institucím pro komplexní řízení celého životního cyklu majetku s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Provoz nemocnic

Modulární řešení pro zajištění komplexního řízení technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a dalších zařízeních zajišťujících zdravotní péči.

Řízení služeb IT

Robustní a přesto modulární řešení pro správu libovolných služeb IT.

Procesní a datová integrace

Řešení pro vnitřní i vnější datovou a procesní integraci samostatně stojících informačních systémů.

Novinky

26. 08. 2020

Dne 15. června 2020 byla zahájena realizace projektu „Ekonomický informační systém pro nemocnice Zlínského kraje“. V rámci tohoto projektu společnost TESCO SW a.s. dodá čtyřem nemocnicím Zlínského kraje informační systém FaMa+ TPIS, který zajišťuje komplexní SW podporu technicko-provozních a vybraných ekonomických procesů nemocnic a dalších zdravotnických zařízení.

Referenční projekty

 • Armádní servisní
 • Regionální centrum Olomouc
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Zdravotnická zařízení kraje Vysočina
 • Město Uherské Hradiště
 • Město Kyjov
 • KÚ Pardubického kraje
 • KÚ Královehradeckého kraje
 • KÚ Libereckého kraje
 • KÚ Moravskoslezského kraje
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • KÚ Olomouckého kraje
 • KÚ Karlovarského kraje
 • KÚ Zlínského kraje
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Heimstaden
 • Regionální centrum Olomouc
 • Pražská správa nemovitostí
 • TV Facility
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Statutární město Havířov
 • IS evidence majetku Královéhradeckého kraje
 • Statutární město Přerov
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Česká národní banka

Naši partneři

v oblasti produktů FaMa+

 • TECH-STORE Malaysia
 • ALTAIR SOFTWARE
 • TECHNISERV IT
 • OR-NEXT
 • Q7 Systems
 • S&T CZ
 • Nesax
 • MERIT GROUP

Máte dotaz či zájem o více informací k produktu FaMa+?

TESCO SW a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
tel. 587333405
www.tescosw.cz 

Obchodní kontakt

Ing. Michal Tesařík, MBA
tel: +420 724 444 451
tescosw(zav)tescosw.cz