Skip to content
FaMa+

ERP systém FaMa+

Jednotlivé edice FaMa+ dohromady představují ideální nástroj pro realizaci komplexního ERP řešení pro elektronizaci a automatizaci hlavních procesů organizace v nejrůznějších oblastech podnikatelského prostředí, veřejné správy i zdravotnictví.

Nabízí nejen intuitivní ovládání, ale také velkou variabilitu či široké možnosti customizace a integrace s jinými informačními systémy.

Co není měřitelné,

není řiditelné.

FaMa+ je komplexní informační systém zahrnující facility a property management, řízení energií, správu IT služeb, řešení vnitřní a vnější procesní a datové integrace, řízení finančních a účetních agend.

Hlavní přínosy

Manažerské výstupy

Přehledové sestavy a online sledování klíčových indikátorů výkonnosti organizace v rámci hlavních procesů organizace.

Bezpečnost

Vysoký stupeň zabezpečení dat s řízeným přístupem k datům dle rolí.

Legislativa

Podpora norem v oblasti účetnictví, výkaznictví, rozpočtování, logistiky, majetku, energií, revizí a řízení nájmů dle platné legislativy.

On-Premise řešení

Modulární řešení zajišťující vysokou míru customizace a efektivitu nákladů.

Efektivní řízení procesů

Flexibilní work-flow pro automatizaci řízení hlavních procesů organizace.

Podpora integrace

Vnitřní i vnější datová a procesní integrace samostatně fungujících informačních systémů.

Evidence a výkazy

Přehledná evidence a vykazování účetních dokladů, financí, rozpočtu, majetku, materiálu, aktivit, smluv a dalších dokumentů.

Sjednocení metodiky

Správa více organizací v rámci jednoho systému, jednotné evidování nákladů a spotřeb spravovaných organizací.

Responzivní design

Přístup k datům kdekoliv z PC, tabletu či mobilu. Podpora mobilních aplikací a identifikace majetku pomocí QR a čárových kódů.

Edice

Facility management

On-premise informační systém pro zajištění komplexní správy a údržby budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb.

Řízení energií

Informační systém podporující predikci, sledování a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií s cílem efektivního řízení energetické podpory a úspory energií.

Správa veřejného majetku

Informační systémy vyvíjené na míru veřejným institucím pro komplexní řízení celého životního cyklu majetku s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Provoz nemocnic

Modulární řešení pro zajištění komplexního řízení technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a dalších zařízeních zajišťujících zdravotní péči.

Řízení služeb IT

Robustní a přesto modulární řešení pro správu libovolných služeb IT.

Procesní a datová integrace

Řešení pro vnitřní i vnější datovou a procesní integraci samostatně stojících informačních systémů.

Finanční a účetní agendy

Informační systém pro řízení finančních a účetních agend v rámci organizace.

Referenční projekty

 • Regionální centrum Olomouc
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Česká národní banka
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Zdravotnická zařízení kraje Vysočina
 • Heimstaden
 • Pražská správa nemovitostí
 • TV Facility
 • Armádní servisní
 • Statutární město Havířov
 • Statutární město Přerov
 • Město Uherské Hradiště
 • Město Kyjov
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Krajský úřad Pardubického kraje
 • Krajský úřad Královehradeckého kraje
 • Krajský úřad Libereckého kraje
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 • Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Krajský úřad Zlínského kraje

Očima našich zákazníků

Naši partneři v oblasti produktů FaMa+

 • S&T CZ s.r.o.
 • Servodata a.s.
 • TECHNISERV, spol. s r.o.
 • TECHNISERV IT, spol. s r.o.
 • TECH-STORE Malaysia Sdn. Bhd.
 • OR-CZ spol. s r.o.

Jsme TESCO SW

TESCO SW je jednou z největších firem působících v oblasti informačních technologií v České republice. Zaměřujeme se na vývoj, výrobu a implementaci software a poskytování komplexních služeb v oblasti IT. Naším posláním je poskytování přidané hodnoty našim zákazníkům formou vlastních inovativních IT řešení.

IMG_20210813_093144_úprava