Skip to content
Home

FaMa+

FaMa+ je moderní SW nástroj pro realizaci komplexního řešení majetkové problematiky v nejrůznějších oblastech podnikatelského prostředí, veřejné správy i zdravotnictví.

Nabízí intuitivní ovládání, velkou variabilitu, široké možnosti customizace a integrace s jinými informačními systémy.

Co není měřitelné,

není řiditelné.

Hlavní přínosy

Home

Manažerské výstupy

Sledování nákladů a dat spojených se správou majetku, spotřebou energií a nájemními vztahy.

Home

Bezpečnost

Vysoký stupeň zabezpečení dat s řízeným přístupem k datům dle rolí.

Home

Legislativa

Podpora norem v oblasti energií, revizí a řízení nájmů dle platné legislativy.

Home

On-Premise řešení

Modulární řešení zajišťující vysokou míru customizace a efektivitu nákladů.

Home

Pasportizace

Detailní evidence majetku, technických zařízení, pronajatých ploch, vybavení i služeb.

Home

Podpora integrace

Vnitřní i vnější datová a procesní integrace samostatně fungujících informačních systémů.

Home

Evidence

Přehledná evidence ploch, zařízení, odběrných míst, činností, dokumentů a smluv.

Home

Sjednocení metodiky

Správa více organizací v rámci jednoho systému, jednotné evidování nákladů a spotřeb spravovaných organizací.

Home

Responzivní design

Přístup k datům kdekoliv z PC, tabletu či mobilu. Podpora mobilních aplikací a identifikace majetku pomocí QR a čárových kódů.

Edice

Facility management

On-premise informační systém pro zajištění komplexní správy a údržby budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb.

Řízení energií

Informační systém podporující predikci, sledování a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií s cílem efektivního řízení energetické podpory a úspory energií.

Správa veřejného majetku

Informační systémy vyvíjené na míru veřejným institucím pro komplexní řízení celého životního cyklu majetku s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Provoz nemocnic

Modulární řešení pro zajištění komplexního řízení technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a dalších zařízeních zajišťujících zdravotní péči.

Řízení služeb IT

Robustní a přesto modulární řešení pro správu libovolných služeb IT.

Procesní a datová integrace

Řešení pro vnitřní i vnější datovou a procesní integraci samostatně stojících informačních systémů.

Finanční a účetní agendy

Informační systém pro řízení finančních a účetních agend v rámci organizace.

Kdo jsme

TESCO SW je jednou z největších firem působících v oblasti informačních technologií v České republice. Naším posláním je poskytování přidané hodnoty našim zákazníkům formou vlastních inovativních IT řešení.

TESCO SW

Novinky o FaMa+

Referenční projekty

 • Regionální centrum Olomouc
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Česká národní banka
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Zdravotnická zařízení kraje Vysočina
 • Heimstaden
 • Pražská správa nemovitostí
 • TV Facility
 • Armádní servisní
 • Statutární město Havířov
 • Statutární město Přerov
 • Město Uherské Hradiště
 • Město Kyjov
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Krajský úřad Pardubického kraje
 • Krajský úřad Královehradeckého kraje
 • Krajský úřad Libereckého kraje
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 • Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Krajský úřad Zlínského kraje

Očima našich zákazníků

Referenční projekty

 • Regionální centrum Olomouc
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Česká národní banka
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Zdravotnická zařízení kraje Vysočina
 • Heimstaden
 • Pražská správa nemovitostí
 • TV Facility
 • Armádní servisní
 • Statutární město Havířov
 • Statutární město Přerov
 • Město Uherské Hradiště
 • Město Kyjov
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Krajský úřad Pardubického kraje
 • Krajský úřad Královehradeckého kraje
 • Krajský úřad Libereckého kraje
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 • Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Krajský úřad Zlínského kraje

Naši partneři v oblasti produktů FaMa+

 • TECH-STORE Malaysia
 • ALTAIR SOFTWARE
 • TECHNISERV IT
 • OR-NEXT
 • Q7 Systems
 • S&T CZ
 • Nesax
 • MERIT GROUP