Skip to content
Provoz nemocnic FaMa+ TPIS

Provoz nemocnic FaMa+ TPIS

Software provoz nemocnic FaMa+ TPIS zajišťuje centrální správu všech nemovitostí a movitého majetku nemocnice (včetně správy zdravotnických prostředků) a jednotné a efektivní řízení procesů jejich správy, provozu a bezpečnosti s důrazem na snižování nákladů.

Co není měřitelné,

není řiditelné.

Hlavní přínosy provozu nemocnic

Přehled o majetku

Přehled o hodnotě majetku dle zvoleného typu, o množství ploch a jejich využívání, o technických zařízeních ve vlastnictví nemocnice.

Řízení nákladů

Kontrola nad provozem a údržbou z nákladového hlediska (náklady na údržbu, provoz, možné úspory při zachování kvality i kvantity).

Správa požadavků

Rychlé a spolehlivé vyřizování požadavků na zajištění správy a provozu nemocnice včetně požadavků na materiálové zásoby.

Přehled o zásobách

Přehled o veškerých zásobách speciálního zdravotního a ostatního materiálu.

Přehled o odběrech energií

Sledování, výstupy a analýzy spotřeb všech druhů energií, predikce a plánování budoucích období.

Přehled o zdrav. prostředcích

Přehled o vynaložených nákladech, správnosti provádění pravidelných periodických kontrol, o zaškolené obsluze, výkonech apod.

Moduly pro provoz nemocnic

Mobilní aplikace pro provoz nemocnic

Maja

Provoz nemocnic FaMa+ TPIS

Aplikace Maja slouží správcům majetku, kterým poskytuje on-line náhled na aktuální stav movitého i nemovitého majetku s podrobnými informacemi o každé kartě majetku včetně parametrů a opakovaných činnostech.

Evidence majetku

Evidence majetku

On-line náhled na movitý i nemovitý majetek vč. jeho umístění po zadání jednoznačného identifikátoru, načtením čárového či QR kódu, nebo RFID tagu.

Uživatelské účty

Uživatelské účty

Každý pracovník má svůj vlastní uživatelský profil s individualizovanými právy i povinnostmi.

Opakované činnosti

Opakované činnosti

Aplikaci lze použít pro snadné potvrzení provedení pravidelných servisních zásahů na majetku jako jsou revize, kontroly apod.

Komplexní přehled

Komplexní přehled

Data z aplikace se pravidelně oboustranně synchronizují s centrálním systémem FaMa+. Máte tak k dispozici komplexní data o majetku.

Snadné vyhledávání

Snadné vyhledávání

Intuitivní vyhledávání dat pomocí inventárních čísel, čárových kódů/QR kódů nebo RFID tagu i hlasovým zadáváním.

Offline režim

Off-line režim

Ani v místě bez signálu se aplikace nezastaví. Data inventur jsou ukládána do telefonu a synchronizace dat se systémem FaMa+ se provede jednoduše později.

Pohyb přístrojů na pacientovi

ppnp

Systém FaMa+ TPIS doplňuje mobilní aplikace Pohyb přístrojů na pacientovi (PPNP) pro práci se zdravotnickým prostředky přímo u pacientů. PPNP usnadňuje legislativou vyžadované logování použití přístrojů na pacientovi a usnadňuje též jejich kontrolu před použitím.

Opakované činnosti

Správa

Logujte přidávání a odebírání zdravotnické techniky k pacientovi skenováním čárových kódů.

Evidence majetku

Identifikace

Aktuální data o pacientech vždy po ruce i v terénu po naskenování čárového kódu pacienta.

Uživatelské účty

Uživatelské účty

Do aplikace se přihlaste svým osobním číslem a heslem.

realizace požadavků

Kontrola

Zobrazte si EAN, inventární číslo, název a typ přístroje. Jediným přiložením čtečky si ověřte jeho provozuschopnost.

přehledy pasportů

Evidence přístrojů

Odesílejte informace o použití přístrojů do databáze FaMa+ TPIS zcela automaticky.

Komplexní přehled

Propojitelnost

Napojte aplikaci integračními vazbami na další nemocniční systémy.

Rudy

Provoz nemocnic FaMa+ TPIS

Funkconalitu informačního systému FaMa+ CAFM doplňuje mobilní aplikace Rudy pro rychlé a efektivní zadávání, realizaci a vyhodnocování požadavků na údržbu a opravy ze strany techniků v terénu a efektivní řízení prací na dálku a odkudkoliv. 

Evidence majetku

Zadání požadavku

Rychle a komfortně v terénu s využitím hlasu nebo QR kódu.

realizace požadavků

Realizace požadavků

Dle definovaných postupů včetně evidence času, zdrojů a dílčích úkolů.

přehledy pasportů

Přehledy pasportů

Pasport a hierarchie ploch a zařízení v míře potřebné pro údržbu.

Uživatelské účty

Uživatelské účty

Každý uživatel má v aplikaci zobrazeny jen svou agendu vč. přidělených úkolů.

přehledy úkolů

Přehledy úkolů

Za daný den a pracovníka, stavy realizace, sledování vybraných KPI.

zprávy a notifikace

Zprávy a notifikace

Hlášení nových úkolů, stavů požadavků a další důležité informace.

kalendář

Kalendář

Přehledné plánování událostí či zaznamenávání úkolů na jednom místě.

offline režim

Off-line a hlasový řežim

Pro pohodlné používání aplikace i v místech bez signálu, a to i hlasově.

Další edice FaMa+

Facility management

On-premise informační systém pro zajištění komplexní správy a údržby budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb.

Řízení energií

Informační systém podporující predikci, sledování a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií s cílem efektivního řízení energetické podpory a úspory energií.

Správa veřejného majetku

Informační systémy vyvíjené na míru veřejným institucím pro komplexní řízení celého životního cyklu majetku s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Řízení služeb IT

Robustní a přesto modulární řešení pro správu libovolných služeb IT.

Procesní a datová integrace

Řešení pro vnitřní i vnější datovou a procesní integraci samostatně stojících informačních systémů.

Finanční a účetní agendy

Informační systém pro řízení finančních a účetních agend v rámci organizace.

Referenční projekty provozu nemocnic

 • Městská nemocnice Ostrava
 • Orlickoústecká nemocnice
 • Ústřední vojenská nemocnice
 • Vojenská fakultní nemocnice Praha
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Zdravotnická zařízení kraje Vysočina
 • Zdravotnický holding Královehradeckého kraje
 • Městská nemocnice Ostrava
 • Orlickoústecká nemocnice
 • Ústřední vojenská nemocnice
 • Vojenská fakultní nemocnice Praha
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Zdravotnická zařízení kraje Vysočina
 • Zdravotnický holding Královehradeckého kraje

Technologie systému provoz nemocnic

Architektura systému provoz nemocnic FaMa+ TPIS je navržena jako třívrstvá,
kdy jednotlivé vrstvy jsou vzájemně integrovány do funkčního celku:
 • prezentační vrstva: MultiWeb
 • datová vrstva: Oracle či MS SQL Server
 • aplikační vrstva: MS.NET
Mobilní aplikace Pohyb přístrojů na pacientovi:
 • dostupnost přes operační systém Android
 • vývojová platforma HTML5
Produktový leták FaMa+ TPIS