Skip to content
FaMa+ TPIS

FaMa+ TPIS

Software FaMa+ TPIS zajišťuje centrální správu všech nemovitostí a movitého majetku nemocnice (včetně správy zdravotnických prostředků) a jednotné a efektivní řízení procesů jejich správy, provozu a bezpečnosti s důrazem na snižování nákladů.

Co není měřitelné

není řiditelné

Hlavní přínosy

Přehled o hodnotě majetku dle zvoleného typu, o množství ploch a jejich využívání, o technických zařízeních ve vlastnictví nemocnice.

Přehled o majetku

Přehled o hodnotě majetku dle zvoleného typu, o množství ploch a jejich využívání, o technických zařízeních ve vlastnictví nemocnice.
Kontrola nad provozem a údržbou z nákladového hlediska (náklady na údržbu, provoz, možné úspory při zachování kvality i kvantity).

Řízení nákladů

Kontrola nad provozem a údržbou z nákladového hlediska (náklady na údržbu, provoz, možné úspory při zachování kvality i kvantity).
Rychlé a spolehlivé vyřizování požadavků na zajištění správy a provozu nemocnice včetně požadavků na materiálové zásoby.

Správa požadavků

Rychlé a spolehlivé vyřizování požadavků na zajištění správy a provozu nemocnice včetně požadavků na materiálové zásoby.
Přehled o veškerých zásobách speciálního zdravotního a ostatního materiálu.

Přehled o zásobách

Přehled o veškerých zásobách speciálního zdravotního a ostatního materiálu.
Sledování, výstupy a analýzy spotřeb všech druhů energií, predikce a plánování budoucích období.

Přehled o odběrech energií

Sledování, výstupy a analýzy spotřeb všech druhů energií, predikce a plánování budoucích období.
Přehled o vynaložených nákladech, správnosti provádění pravidelných periodických kontrol, o zaškolené obsluze, výkonech apod.

Přehled o zdrav. prostředcích

Přehled o vynaložených nákladech, správnosti provádění pravidelných periodických kontrol, o zaškolené obsluze, výkonech apod.

Moduly

Mobilní aplikace Maja

FaMa+ TPIS

Funkconalitu systému FaMa+ CAFM doplňuje mobilní aplikace Maja pro rychlé a spolehlivé procesy spojené s inventarizací majetku, především pak provádění inventur přímo v terénu. Aplikace Maja slouží správcům majetku, kterým poskytuje on-line náhled na aktuální stav movitého i nemovitého majetku s podrobnými informacemi o každé kartě majetku včetně parametrů a opakovaných činnostech. V aplikaci lze provádět inventury majetku i vytvářet evidenční stavu majetku dle jeho fyzického umístění. Je-li majetek vybaven RFID tagu, lze jej pomocí aplikace lokalizovat. 

On-line náhled na majetek vč. jeho umístění zadáním jednoznačného identifikátoru, načtením čárového kódu/QR kódu či RFID tagu.

Evidence majetku

On-line náhled na majetek vč. jeho umístění zadáním jednoznačného identifikátoru, načtením čárového kódu/QR kódu či RFID tagu.
Aplikaci lze použít pro snadné potvrzení provedení pravidelných servisních zásahů na majetku jako jsou revize, kontroly apod.

Opakované činnosti

Aplikaci lze použít pro snadné potvrzení provedení pravidelných servisních zásahů na majetku jako jsou revize, kontroly apod.
Data z aplikace se pravidelně oboustranně synchronizují s centrálním systémem FaMa+.

Komplexní přehled

Data z aplikace se pravidelně oboustranně synchronizují s centrálním systémem FaMa+.
Intuitivní vyhledávání dat pomocí inventárních čísel, čárových kódů/QR kódů i hlasovým zadáváním.

Snadné vyhledávání

Intuitivní vyhledávání dat pomocí inventárních čísel, čárových kódů/QR kódů i hlasovým zadáváním.
Každý pracovník má svůj profil s individualizovanými právy i povinnostmi.

Uživatelské účty

Každý pracovník má svůj profil s individualizovanými právy i povinnostmi.
Možnost práce s aplikací i v offline režimu. Data inventur jsou ukládána do telefonu a synchronizace dat se provede jednoduše později.

Off-line režim

Možnost práce s aplikací i v offline režimu. Data inventur jsou ukládána do telefonu a synchronizace dat se provede jednoduše později.

Mobilní aplikace PPNP

ppnp

Systém FaMa+ TPIS doplňuje mobilní aplikace Pohyb přístrojů na pacientovi (PPNP) pro práci se zdravotnickým prostředky přímo u pacientů a mobilní aplikace Údržba. PPNP usnadňuje legislativou vyžadované logování použití přístrojů na pacientovi a usnadňuje též jejich kontrolu před použitím.

Logujte přidávání a odebírání zdravotnické techniky k pacientovi skenováním čárových kódů.

Správa

Logujte přidávání a odebírání zdravotnické techniky k pacientovi skenováním čárových kódů.
Aktuální data o pacientech vždy po ruce i v terénu po naskenování čárového kódu pacienta.

Identifikace

Aktuální data o pacientech vždy po ruce i v terénu po naskenování čárového kódu pacienta.
Zobrazte si EAN, inventární číslo, název a typ přístroje. Jediným přiložením čtečky si ověřte jeho provozuschopnost.

Kontrola

Zobrazte si EAN, inventární číslo, název a typ přístroje. Jediným přiložením čtečky si ověřte jeho provozuschopnost.
Odesílejte informace o použití přístrojů do databáze FaMa+ TPIS zcela automaticky.

Evidence přístrojů

Odesílejte informace o použití přístrojů do databáze FaMa+ TPIS zcela automaticky.
Do aplikace se přihlaste svým osobním číslem a heslem.

Uživatelské účty

Do aplikace se přihlaste svým osobním číslem a heslem.
Napojte aplikaci integračními vazbami na další nemocniční systémy.

Propojitelnost

Napojte aplikaci integračními vazbami na další nemocniční systémy.

Mobilní aplikace Rudy

FaMa+ TPIS

Funkconalitu informačního systému FaMa+ CAFM doplňuje mobilní aplikace Rudy pro rychlé a efektivní zadávání, realizaci a vyhodnocování požadavků na údržbu a opravy ze strany techniků v terénu a efektivní řízení prací na dálku a odkudkoliv. 

Rychle a komfortně v terénu s využitím hlasu nebo QR kódu.

Zadání požadavku

Rychle a komfortně v terénu s využitím hlasu nebo QR kódu.
Dle definovaných postupů včetně evidence času, zdrojů a dílčích úkolů.

Realizace požadavků

Dle definovaných postupů včetně evidence času, zdrojů a dílčích úkolů.
Každý uživatel má v aplikaci zobrazeny jen svou agendu vč. přidělených úkolů.

Uživatelské účty

Každý uživatel má v aplikaci zobrazeny jen svou agendu vč. přidělených úkolů.
Za daný den a pracovníka, stavy realizace, sledování vybraných KPI.

Přehledy úkolů

Za daný den a pracovníka, stavy realizace, sledování vybraných KPI.
Hlášení nových úkolů, stavů požadavků a další důležité informace.

Zprávy a notifikace

Hlášení nových úkolů, stavů požadavků a další důležité informace.
Pro pohodlné používání aplikace i v místech bez signálu, a to i hlasově.

Off-line a hlasový režim

Pro pohodlné používání aplikace i v místech bez signálu, a to i hlasově.

Edice

Facility management

On-premise informační systém pro zajištění komplexní správy a údržby budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb.

Řízení energií

Informační systém podporující predikci, sledování a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií s cílem efektivního řízení energetické podpory a úspory energií.

Správa veřejného majetku

Informační systémy vyvíjené na míru veřejným institucím pro komplexní řízení celého životního cyklu majetku s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Řízení služeb IT

Robustní a přesto modulární řešení pro správu libovolných služeb IT.

Procesní a datová integrace

Řešení pro vnitřní i vnější datovou a procesní integraci samostatně stojících informačních systémů.

Finanční a účetní agendy

Informační systém pro řízení finančních a účetních agend v rámci organizace.

Referenční projekty

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně
 • Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
 • Masarykův onkologický ústav
 • Městská nemocnice Ostrava
 • Orlickoústecká nemocnice
 • Ústřední vojenská nemocnice

  Vojenská fakultní nemocnice Praha
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Zdravotnická zařízení kraje Vysočina
 • Zdravotnický holding Královehradeckého kraje
 • a další…

Technologie

Architektura systému FaMa+ TPIS je navržena jako třívrstvá, kdy jednotlivé vrstvy jsou vzájemně integrovány do funkčního celku:

 • prezentační vrstva: MultiWeb
 • datová vrstva: Oracle či MS SQL Server
 • aplikační vrstva: MS.NET

Mobilní aplikace Údržba a PPNP:

 • dostupnost přes operační systém Android
 • vývojová platforma HTML5