Skip to content
Procesní a datová integrace FaMa+ EAI

Procesní a datová integrace FaMa+ EAI

Informační systém FaMa+ EAI je produkt typu integrační sběrnice podporující budování Enterprise Architektury uvnitř organizace. Jádrem řešení je technologie Microsoft BizTalk Server.

Produkt podporuje vnitřní i vnější procesní a datovou integraci jednotlivých systémů organizace primárně na bázi webových služeb a disponuje širokou škálou konektorů. Řešení obsahuje moderní webovou aplikaci pro administraci celého řešení.

Co není měřitelné,

není řiditelné.

Hlavní přínosy procesní a datové integrace

Integrace

FaMa+ EAI je integrační sběrnice, která propojí Vaše současné systémy a zajistí bezpečné sdílení dat dle Vašich interních procesů.

Propojení s registry

Připojí Vaše systémy i na národní rejstříky jako registr osob, registr obyvatel, územní identifikace, adres a nemovitostí, ARES, JIP/KAAS, banky, atd.

Spolehlivost

Eliminuje opakované zadávání těch samých dat do více informačních systémů a jeho chybovost.

Kompatibilita

Široká škála již připravených konektorů na systémy různých dodavatelů.

Efektivita

Větší efektivita práce zaměstnanců, data proudí ihned, jsou správná a aktuální.

Flexibilita

Přenášená data je možné online transformovat, agregovat nebo obohacovat o data z jiných systémů.

Moduly pro procesní a datovou integraci

 • Modul Integrační sběrnice propojuje nejen vnitřní chod úřadu, ale i úřad se světem. Propojuje a zprostředkovává všechny komunikace a interakce mezi jednotlivými aplikačními a systémovými službami. Umožňuje tyto služby a procesy rychle měnit, snadno je připojit, zviditelnit a řídit.

  Příklad:

  Do personálního systému vaše personalistka zavede nového zaměstnance. Ty samé informace a mnohé další potřebujete ale i do docházkového systému, mzdového systému, ekonomického systému, požadavkového systému, telefonního seznamu na webu, atd.

  Jak toto řešíte? Opravdu zadáváte údaje ručně do každého systému zvlášť? Jaká je pravděpodobnost překlepu? A co když se po čase údaje změní? A co když těch zaměstnanců máte stovky nebo tisíce? Opět budete tyto údaje ručně editovat ve všech uvedených systémech?

  Není lepší tyto Vaše stávající systémy připojit na jednu integrační sběrnici a nechat, aby počítače pracovaly za Vás rychle a bezchybně?

  Možná si teď říkáte, že na tohle přece máte již Identity management, ale co údaje o zákaznících, občanech, fakturách, objednávkách, stížnostech, reklamacích, insolvenčních řízeních nebo bankovních transakcích? Jinými slovy, kde identity management končí, tam my začínáme.

Další edice FaMa+

Facility management

On-premise informační systém pro zajištění komplexní správy a údržby budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb.

Řízení energií

Informační systém podporující predikci, sledování a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií s cílem efektivního řízení energetické podpory a úspory energií.

Správa veřejného majetku

Informační systémy vyvíjené na míru veřejným institucím pro komplexní řízení celého životního cyklu majetku s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Provoz nemocnic

Modulární řešení pro zajištění komplexního řízení technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a dalších zařízeních zajišťujících zdravotní péči.

Řízení služeb IT

Robustní a přesto modulární řešení pro správu libovolných služeb IT.

Finanční a účetní agendy

Informační systém pro řízení finančních a účetních agend v rámci organizace.

Referenční projekty procesní a datové integrace

 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 • Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Krajský úřad Pardubického kraje
 • Magistrát města Přerova
 • Akcenta CZ a.s.
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Společnosti v rámci holdingu Tessela
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Fakultní nemocnice Olomouc

Případové studie

Technologie systému procesní a datová integrace

 • HTML5 a Javascript
 • MS BizTalk Server
 • MS SQL Server / ORACLE
 • ASP.NET Web API 2 (REST API), Swagger dokumentace
 • WCF (SOAP API)
Produktový materiál FaMa+ EAI