FaMa+ EM

FaMa+ EM

Informační systém pro zápis, sledování a vyhodnocování informací o energetickém řízení. Podporuje predikci a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií organizace s cílem efektivního řízení energetické podpory organizace a úspory energií.

Co není měřitelné

není řiditelné

Hlavní přínosy

Evidence smluvních vztahů s dodavateli, faktur apod. Rozdělení nákladů za spotřebu na příslušné nákladové útvary či uživatele.

Evidence

Evidence smluvních vztahů s dodavateli, faktur apod. Rozdělení nákladů za spotřebu na příslušné nákladové útvary či uživatele.
Kontinuální přehled o odběrných místech a jejich spotřebách a nákladech. Vyhodnocení nákladovosti a návratnosti.

Přehledy

Kontinuální přehled o odběrných místech a jejich spotřebách a nákladech. Vyhodnocení nákladovosti a návratnosti.
Detailní rozbor EnPI, kvalifikované odhady spotřeby a nákladů v budoucím období, návrhy na optimalizaci apod.

Optimalizace

Detailní rozbor EnPI, kvalifikované odhady spotřeby a nákladů v budoucím období, návrhy na optimalizaci apod.
Zápis vlastních měření či možnost automatického zápisu odečtů na dálku.

Dálkové odečty

Zápis vlastních měření či možnost automatického zápisu odečtů na dálku.
Upozorňování na překročení povolených hodnot, porovnání vstupních a cílových hodnot.

Notifikace

Upozorňování na překročení povolených hodnot, porovnání vstupních a cílových hodnot.
Jednotná databáze, jednoduchý přístup k datům. Sjednocení metodiky rozpočítání nákladů.

Transparentnost

Jednotná databáze, jednoduchý přístup k datům. Sjednocení metodiky rozpočítání nákladů.

Klíčové funkce

Energetický management

Predikce, sledování a plánování spotřeby a nákladů všech druhů energií (elektrická energie, voda, plyn, teplo).

Dálkové odečty

Dálkový sběr provozních dat z měřidel, jejich přenos, uložení do datového skladu a následné zpracování.

Technický a prostorový pasport

Detailní popis prostorového uspořádání vlastního nebo spravovaného nemovitého majetku a detailní popis technických zařízení.

Hodnotová analýza

Sledování libovolných číselných hodnot vybraných ukazatelů (např. vynaložené náklady, počet reklamací apod.).

Tepelné a vodní hospodářství

Přehledná evidence a správa technického majetku společnosti a mnoho dalšího.

Smlouvy a dokumentace

Správa, sdílení a zpracování dokumentů dle uživatelských rolí.

Mobilní aplikace EMA

EMA_app_72

Slouží k zápisu měření v terénu, zjištění základních informací o odběru, možnosti zápisu incidentů a poznámek k odběrům. Elektřina, voda, plyn či teplo, Ema umí pracovat se všemi běžnými typy energií.

FaMa+ EM

Správa měřidel

Správa měřidel objektů a jejich obecných technických parametrů. Ke každému objektu je možné přidat neomezený počet měřidel.

FaMa+ EM

Odečty

Rychle a spolehlivě pomocí sejmutí čárového nebo QR kódu

FaMa+ EM

Přehledy

Detailní přehledy spotřeb dle času, místa či druhu energie.

FaMa+ EM

Uživatelské účty

Správa jen těch objektů, odběrných míst a měřidel, které daný pracovník potřebuje.

FaMa+ EM

Off-line režim

Pohodlné používání aplikace i v místech bez signálů.

FaMa+ EM

Notifikace

Hlášení úkolů, změn, incidentů a dalších důležitých informací.

Další edice systému FaMa+

FaMa+ je moderní SW nástroj pro realizaci komplexního řešení majetkové problematiky v nejrůznějších oblastech podnikatelského prostředí, veřejné správy i zdravotnictví. Nabízí intuitivní ovládání, velkou variabilitu, široké možnosti customizace a integrace s jinými informačními systémy.

Facility management

On-premise informační systém pro zajištění komplexní správy a údržby budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb.

Procesní a datová integrace

Informační systém pro vnitřní i vnější datovou a procesní integraci samostatně stojících IS.

Správa veřejného majetku

Informační systémy vyvíjené na míru veřejným institucím pro komplexní řízení celého životního cyklu majetku s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Provoz nemocnic

Modulární řešení pro zajištění komplexního řízení technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a dalších zařízeních zajišťujících zdravotní péči.

Řízení služeb IT

Robustní a přesto modulární řešení pro správu libovolných služeb IT.

Finanční a účetní agendy

Informační systém pro řízení finančních a účetních agend v rámci organizace.

Referenční projekty

 

 • Armádní servisní
 • Regionální centrum Olomouc
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Zdravotnická zařízení kraje Vysočina
 • Město Uherské Hradiště
 • Město Kyjov
 • KÚ Královehradeckého kraje
 • KÚ Libereckého kraje
 • KÚ Moravskoslezského kraje
 • Univerzita Palackého v Olomouci

Technologie

Architektura systému pro energetický management FaMa+ EM je navržena jako třívrstvá, kdy jednotlivé vrstvy jsou vzájemně integrovány do funkčního celku:

 • prezentační vrstva: MS SilverLight
 • datová vrstva: Oracle či MS SQL Server
 • aplikační vrstva: MS.NET

Mobilní aplikace EMA:

 • dostupnost přes operační systém Android
 • vývojová platforma Xamarin.

TESCO SW a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
tel. 587333405
www.tescosw.cz 

Obchodní kontakt

Ing. Michal Tesařík, MBA
tel: +420 724 444 451
tescosw(zav)tescosw.cz