Skip to content
Řízení energií FaMa+ EM

Řízení energií FaMa+ EM

Řízení energií FaMa+ EM je informační systém sloužící pro zápis, sledování a vyhodnocování informací o energetickém řízení.

Podporuje predikci a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií organizace s cílem efektivního řízení energetické podpory organizace a úspory energií.

Co není měřitelné,

není řiditelné.

Hlavní přínosy řízení energií

Evidence

Evidence smluvních vztahů s dodavateli, faktur apod. Rozdělení nákladů za spotřebu na příslušné nákladové útvary či uživatele.

Přehledy

Kontinuální přehled o odběrných místech a jejich spotřebách a nákladech. Vyhodnocení nákladovosti a návratnosti.

Optimalizace

Detailní rozbor EnPI, kvalifikované odhady spotřeby a nákladů v budoucím období, návrhy na optimalizaci apod.

Dálkové odečty

Zápis vlastních měření či možnost automatického zápisu odečtů na dálku.

Notifikace

Upozorňování na překročení povolených hodnot, porovnání vstupních a cílových hodnot.

Transparentnost

Jednotná databáze, jednoduchý přístup k datům. Sjednocení metodiky rozpočítání nákladů.

Moduly pro řízení energií

Mobilní aplikace EMA pro řízení energií

EMA_app_72

Slouží k zápisu měření v terénu, zjištění základních informací o odběru, možnosti zápisu incidentů a poznámek k odběrům. Elektřina, voda, plyn či teplo, Ema umí pracovat se všemi běžnými typy energií.

Správa měřidel

Správa měřidel objektů a jejich obecných technických parametrů. Ke každému objektu je možné přidat neomezený počet měřidel.

Odečty

Rychle a spolehlivě pomocí sejmutí čárového nebo QR kódu

Přehledy

Detailní přehledy spotřeb dle času, místa či druhu energie.

Uživatelské účty

Správa jen těch objektů, odběrných míst a měřidel, které daný pracovník potřebuje.

Off-line režim

Pohodlné používání aplikace i v místech bez signálů.

Notifikace

Hlášení úkolů, změn, incidentů a dalších důležitých informací.

Další edice FaMa+

Facility management

On-premise informační systém pro zajištění komplexní správy a údržby budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb.

Správa veřejného majetku

Informační systémy vyvíjené na míru veřejným institucím pro komplexní řízení celého životního cyklu majetku s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Provoz nemocnic

Modulární řešení pro zajištění komplexního řízení technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a dalších zařízeních zajišťujících zdravotní péči.

Řízení služeb IT

Robustní a přesto modulární řešení pro správu libovolných služeb IT.

Procesní a datová integrace

Řešení pro vnitřní i vnější datovou a procesní integraci samostatně stojících informačních systémů.

Finanční a účetní agendy

Informační systém pro řízení finančních a účetních agend v rámci organizace.

Náhled do prostředí FaMa+ EAI

Referenční projekty řízení energií

 • Armádní servisní
 • Regionální centrum Olomouc
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Zdravotnická zařízení kraje Vysočina
 • Město Uherské Hradiště
 • Město Kyjov
 • Úřad městské části Brno-Nový Lískovec
 • Krajský úřad Pardubického kraje
 • Krajský úřad Královehradeckého kraje
 • Krajský úřad Libereckého kraje
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Česká pošta

Případová studie

Technologie systému řízení energií

Architektura systému pro energetický management FaMa+ EM je navržena jako třívrstvá, kdy jednotlivé vrstvy jsou vzájemně integrovány do funkčního celku:

 • prezentační vrstva: MultiWeb
 • datová vrstva: Oracle či MS SQL Server
 • aplikační vrstva: MS.NET

Mobilní aplikace EMA:

 • dostupnost přes operační systém Android
 • vývojová platforma Xamarin